Sebelum institusi zakat ditadbir secara lebih sistematik oleh RasuluLLAH SAW berdasarkan kepada kadar nisab, haul dan had kifayah sebagaimana yang diamalkan sekarang, Negara Islam Madinah bergantung sepenuhnya kepada sumber as-sadaqat (sedekah, sumbangan sukarela) bagi membiayai pentadbiran dan operasinya. Baginda SAW pernah memerintahkan beberapa orang sahabatnya untuk keluar dari Negara Islam Madinah memungut as-sadaQat, bagi kegunaan... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: