ANAK TIDAK SAH TARAF: Bidangkuasa Sivil atau Syariah?

Berdasarkan Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 melalui Seksyen 2. Tafsiran, konsep anak ‘tidak sah taraf’ didefinisikan  sebagai anak yang dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah.  Majlis fatwa Wilayah Persekutuan memperincikannya sebagai; “Kalau anak dalam kandungan itu lahir setelah lebih enam bulan dari tarikh ibunya bernikah dengan lelaki itu, maka lelaki itu dikira... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: