PANTAU PRU 14: SPR Jawab SUHAKAM

Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) adalah badan yang dilantik di bawah Perlembagaan Persekutuan dan mempunyai bidangkuasa yang telah dinyatakan di bawah Bahagian VIII (Pilihan Raya) Perlembagaan Persekutuan. Manakala Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) juga ditubuhkan dengan bidang kuasanya yang tersendiri di bawah Bahagian II (Hak Asasi) Perlembagaan Persekutuan. Dalam hal ini, perlaksanaan Proses Pilihan Raya... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: