UTAMA

ASPIRASI PERDANA menghargai kepelbagaian aliran pemikiran dan tasawur hidup manusia dan peradaban mereka selagi nilai-nilai kemanusiaan dan ciri-ciri luhur mendasari nilai, sikap, pemikiran dan tingkahlaku mereka.

Kepelbagaian dan kemajmukan merupakan fitrah alami, justeru mengenali dan memahami dengan sejujurnya tiap perbezaan mampu menghasilkan persefahaman dan kesatuan dalam ertikata yang sebenarnya.

ASPIRASI PERDANA mengalu-alukan sebarang maklumat, rencana dan hasil karya berkualiti demi pembangunan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban sejagat.

Advertisements